мај 15

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ПРИХВАТИО ИНФОРМАЦИЈУ О ИСПЛАТИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ГРАДСКИМ ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Социјално-економски савет града Сомбора – 5. седница

Информација о анексу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, била је једина тачка дневног реда о којој је било речи на 5. седници Социјално-економског савета града Сомбора.

Према речима мр Милана Грујића, председника Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије суштина измена Посебног колективног уговора односи се на дефинисање исплате солидарне помоћи радницима запосленим у јавном комуналном сектору Града Сомбора.

Синдикат је, према Грујићевим речима, 14 месеци интензивно преговарао са Владом РС и на састанцима наводио изузетно тешко стање у којем се налазе запослени у комуналној делатности.

„На састанку са Владом смо изложили да је овај сектор изузетно угрожен, да више од 30 одсто запослених прима минималну зараду и да је просечна плата за 19 одсто мања од републичког просека. Тражио се начин да се тај лош положај предупреди, а да се не уруши цео економски концепт“, казао је мр Грујић и објаснио да се комунални сектор не финансира из средстава буџета, већ из властитих средстава. Према речима мр Грујића, комунална предузећа су сврстана у индиректне буџетске кориснике искључиво због тога што у саставу Надзорног одбора већину имају представници оснивача.

„Комунални сектор приход остварује продајом производа и вршењем услуга, али је ипак подлегао умањењу зарада од десет посто, што није праведно. Као најлакши начин да се помогне запосленима у овом сектору Влада и премијер су предложили измене Посебног колективног уговора, који омогућује исплату солидарне помоћи у висини износа минималне зараде за 2017. годину, односно у износу од 22.620,00 динара. Да би се наведено реализовало потребно је да предузећа изврше ребаланс плана за текућу годину и планирају средства за исплату помоћи, а наведене измене би требало да верификују локалне самоуправе“, навео је мр Грујић.

У расправи која је уследила, члан СЕС-а испред локалне самоуправе Сава Дојић, указао је на разлике које постоје међу сомборским ЈКП-ма у погледу висине зараде коју остварују запослени.

У расправи су учествовали и Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције, Зоран Пурић и Душан Ћурувија, чланови СЕС-а испред градске организације Самосталног синдиката, Томислав Бошњак, представник послодаваца, Мирјана Видеканић, члан градског Одбора Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности, те председавајући Радослав Прокић.

Након расправе СЕС је донео закључак у којем се наводи да се прихвата информација и даје пуна подршка за исплату солидарне помоћи запосленима у јавним комуналним предузећима на територији Града Сомбора.

Донет је и закључак којим СЕС предлаже директорима ЈКП-ћа да са стручним службама предузму све потребне радње ради реализације анекса Посебног колективног уговора, као и Градском већу и Скупштини града да дају сагласност на реализацију одредби анекса Посебног колективног уговора за ЈКП на територији Града Сомбора.

Председавајући СЕС-а, Радослав Прокић је навео да је наведено решење позитивно, не само за 650 запослених у комуналној делатности, већ и за локалну самоуправу.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација