СОМБОРУ 12 МИЛИОНА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА

Члан Градског већа за област екологије и заштите животне средине Слободан Станић потписао је у понедељак, 12. јула, уговор са Министарством заштите животне средине о додели средстава за ревитализацију земљишта на простору ДПП „Протеинка“.

Према овом уговору, за пројекат формирања слоја за дренажу, наношења земље и хумуса у сврху санације и ремедијације земљишта кафилерије ДПП „Протеинка“, Граду Сомбору су додељена средства у износу од 12.000.000,00 динара, по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години.

Уговоре је представницима градова и општина свечано уручила министарка заштите животне средине Ирена Вујовић.