СОМБОРУ ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ У КУЛТУРИ

Заменици градоначелника Љиљани Тици уручено је данас, у Београду, признање за пример добре праксе градова и општина у развоју приступачности у области културе.

Ово је једна од награда за допринос развоју свих облика приступачности на локалном нивоу, које већ пету годину додељује Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина.

Сомбору је додељена награда за иницијативу да се услуге више установа културе у граду учине приступачнијим свим категоријама становништва, а нарочито особама са инвалидитетом и другим осетљивим друштвеним групама.

Награде су додељене градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији које су у 2020. години највише допринеле развоју приступачности на својој територији, у циљу стварања предуслова за равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштвеном животу.