авг 01

СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

СКГО експерти који су сарадници на спровођењу локалног антикорупцијског плана Татјана Павловић Крижанић и Јован Ницић и овлашћена лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Градској управи града Сомбора Јасмина Шолар Новаковић и Огњен Ераковић

СКГО експерти који су сарадници на спровођењу локалног антикорупцијског плана Татјана Павловић Крижанић и Јован Ницић и овлашћена лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Градској управи града Сомбора Јасмина Шолар Новаковић и Огњен Ераковић

Радионице „Унутрашње узбуњивање“ и „Управљање сукобом интереса запослених“ одржане су 30. јула у Великој сали Скупштине града у склопу спровођења Локалног антикорупцијског плана Града Сомбора.

Презентацију су одржали СКГО експерти, који су сарадници на спровођењу локалног антикорупцијског плана Татјана Павловић Крижанић и Јован Ницић.

Овлашћена лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Градској управи града Сомбора Огњен Ераковић и Јасмина Шолар Новаковић спровели су радионицу са темом Унутрашњег узбуњивања, а лица за надзор над спровођењем Правилника о управљању сукобом интереса запослених у Градској управи Града Сомбора Габор Бујак и Звездана Тркуља радионицу на тему Управљање Сукобом интереса.

Присутни су имали прилику да се упознају са основним појмовима и правилима Унутрашњег узбуњивања на националном и локалном нивоу, као и са процедурама управљања сукобом интереса и пријављивањем сумње на постојање сукоба интереса запослених у Градској управи.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација