нов 29

У ТОКУ ИЗРАДА ВОДИЧА ЗА ПРИМЕНУ НОВОГ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

На радионици су учествовали представници из Сомбора, Ниша, Бачке Тополе, Пландишта, Ужица и Агенције за борбу против корупције

Радионица о Водичу за примену Етичког кодекса функционера локалне самоуправе одржана је у Вршцу 27. и 28. новембра.

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) израдила је нови Етички кодекс функционера локалне самоуправе, а тим поводом је организована радионица ради ширег прихватања и што бољег спровођења кодекса.

Циљ радионице је био да се са представницима струке и праксе по питању примене Етичког кодекса функционера локалних самоуправа, у дискусији дође до конкретних предлога и сугестија који би то елементи били погодни за израду Водича.

Кодекс се састоји од 12 начела:

 1. Владавина права и законитост
 2. Одговорност
 3. Отвореност, приступачност и транспарентност
 4. Грађанско учешће
 5. Поштовање изборне воље и указаног поверења
 6. Узорност
 7. Професионалност
 8. Правичност, објективност и непристрасност
 9. Савесно и домаћинско управљање
 10. Лични интегритет
 11. Равноправност и недискриминација
 12. Поштовање и учтивост

Испред Града Сомбора на радионици је учествовала начелница Градске управе Хелена Роксандић Мусулин, а учествовали су и представници из Ниша, Бачке Тополе, Пландишта, Ужица и Агенције за борбу против корупције.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација