У ТОКУ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА

javni poziv

Град Сомбор расписао је Јавни позив за суфинансирање пројектних активности од значаја за унапређење и развој женског предузетништва на територији Града Сомбора у 2022. години. Путем овог јавног позива Град ће подржати удружења и привредне субјекте чији је оснивач и законски заступник жена, у активностима које се тичу пољопривредне производње или неговања женског стваралаштва. У градском буџету за овај јавни позив обезбеђена су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а максималан износ по једној пријави је 200.000,00 динара.

Више информација доступно је на следећем линку:

Такође, расписан је и Јавни позив за суфинансирање пројектних активности од значаја за унапређење и развој старих и уметничких заната на територији Града Сомбора у 2022. години, којим ће Град Сомбор подржати удружења и привредне субјекте који се баве старим и уметничким занатима. За овај јавни позив издвојена су укупна средства у износу од 1.000.000,00 динара, а максималан износ средстава по једној пријави је је 200.000,00 динара. Више о условима и начину пријаве можете да погледате на следећем линку:

Јавни позиви отворени су до 5. јула 2022. године, до када је рок да се доставе пријаве.