сеп 03

У ТОКУ ЈЕ ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Одељење за комуналне делaтности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора организује јавну расправу о нацрту Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града.

Јавна расправа траје од 02.09.2019. до 17.09.2019. године, након чега ће надлежно одељење одржати јавну презентацију 17.09.2019. године од 10,00 до 11,00 часова у соби 142 зграде Жупаније, Трг Цара Уроша број 1.

Сви заинтересовани грађани своје предлоге и коментаре за нацрт Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града могу да доставе у писаном облику на адресу: Одељење за комуналне делaтности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора, Трг Цара Уроша број 1, 25000 Сомбор, или у електронском облику на jsolar@sombor.rs закључно са 16.09.2019. године.

Оригинални јавни позив на јавну расправу и нацрт Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града можете да погледате овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација