сеп 10

УКЉУЧИВАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ШКОЛА У ОДЛУЧИВАЊЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Начелница Одељења финансија Ружица Маринов, градски већник за област финансија Сава Дојић, експерт USAID-a Леополд Ролингер и начелница Градске управе Хелена Роксандић Мусулин

Начелница Одељења финансија Ружица Маринов, градски већник за област финансија Сава Дојић, експерт USAID-a Леополд Ролингер и начелница Градске управе Хелена Роксандић Мусулин

Два састанка чији је циљ унапређење учешћа јавности у раду локалне самоуправе на којима су били представници локалне самоуправе Града Сомбора, експерт USAID-a, представници савета месних заједница, директори средњих школа и представници ученика одржана су данас у згради Жупаније.

У оквиру USAID-овог Пројекта за одговорну власт Град Сомбор је изабран за добијање техничке подршке због високог нивоа интересовања и опредељености за спровођење реформи које су усмерене на борбу против корупције унапређење одговорне власти и учешћа јавности у управљању локалном заједницом.

Испред локалне самоуправе састанцима су присуствовали градски већник за област финансија Сава Дојић, начелница Градске управе Хелена Роксандић Мусулин и начелница Одељења за финансије Ружица Маринов, а испред USAID-a  Леополд Ролингер.

На првом састанку са представницима савета месних заједница презентована је идеја да се неке јавне расправе, као што је јавна расправа  о буџету града Сомбора, одрже у просторијама месних заједница, како би се свим грађанима омогућило да на директан начин кроз комуникацију са надлежнима у Градској управи изнесу приоритете својих заједница.

Исто тако, на састанку са директорима и представницима ученика средњих школа тема је била идеја о организовању јавних расправа у средњим школама.

Стварање добре управе је дугорочан процес који тражи учешће и поверење јавности, односно грађана, те је потребно и даље постицати  активности у областима учешћа грађана и одговорнијег и транспарентнијег рада локалне самоуправе. Због тога је Сомбор препознао значај и прихватио ширење Партнерства за отворену управу на локалном нивоу.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација