УМРЕЖАВАЊЕ КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА У ГРАДУ СОМБОРУ

У склопу пројекта “CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA” (“Улога креативних индустрија у новој урбаној привреди у Дунавском региону”, акроним CINEMA) планира се оснивање једног центра за креативне индустрије са седиштем у Сомбору, док ће други пројектни партнери отворити центре сличне намене у својим матичним земљама (Немачка, Аустрија, Словенија, Словачка, Румунија, Бугарска и Молдавија). Осим подстицаја на локалном нивоу, очекује се и значајан ефекат умрежавања широм Дунавског слива, међу партнерима пројекта и другим заинтересованим странама. Пројекат CINEMA ће подићи капацитете свих укључених страна, са циљем да се у целини подигну локални капацитети за иновације у креативним индустријама. Ово ће бити постигнуто кроз тзв. „пилот локације“, од којих се једна налази у граду Сомбору.

Локалним организацијама и креативцима ће бити пружена прилика да се укључе у рад центра креативних индустрија и тиме повежу са сличним организацијама у земљама Дунавског слива попуњавањем анкете на следећем линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6nP5ccF2gbZvXAvaR-9f6SNXWs-KlGkHDAyaDOM-q2tJlLg/viewform

Укупно трајање пројекта је 30 месеци, од 01. јула 2020. до 31.12.2022. године а укупна вредност пројекта је 2.249.073,50 евра. Буџет Града Сомбора у пројекту је 73.495 евра.