Povratak na Захтев усвојен

2018. година

Решење бр. 351-001-2018-V од 09.01.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-013-2018-V од 10.01.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-022-2018-V од 15.01.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-025-2018-V од 16.01.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-053-2018-V од 31.01.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-089-2018-V од 20.02.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-102-2018-V од 21.02.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1133-2018-V од 24.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1135-2018-V од 26.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1137-2018-V од 27.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-117-2018-V од 28.02.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-131-2018-V од 07.03.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-137-2018-V од 09.03.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-155-2018-V од 12.03.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-159-2018-V од 14.03.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-184-2018-V од 22.03.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-186-2018-V од 22.03.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-190-2018-V од 26.03.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-194-2018-V од 27.03.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-197-2018-V од 28.03.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-210-2018-V од 02.04.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-224-2018-V од 05.04.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-232-2018-V од 11.04.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-242-2018-V од 16.04.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-252-2018-V од 20.04.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-266-2018-V од 26.04.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-267-2018-V од 27.04.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-316-2018-V од 14.05.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-351-2018-V од 18.05.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-371-2018-V од 24.05.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-397-2018-V од 31.05.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-410-2018-V од 05.06.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-420-2018-V од 07.06.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-422-2018-V од 08.06.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-424-2018-V од 08.06.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-426-2018-V од 11.06.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-427-2018-V од 11.06.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-430-2018-V од 12.06.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-455-2018-V од 15.06.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-478-2018-V од 20.06.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-500-2018-V од 29.06.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-564-2018-V од 25.07.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-569-2018-V од 26.07.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-577-2018-V од 27.07.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-632-2018-V од 18.08.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-680-2018-V од 24.08.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-712-2018-V од 07.09.2018. године

Решење бр. 351-773-2018-V од 27.09.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-820-2018-V од 10.10.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-839-2018-V од 12.10.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-850-2018-V од 18.10.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-856-2018-V од 19.10.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-862-2018-V од 22.10.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-867-2018-V од 23.10.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-869-2018-V од 24.10.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-894-2018-V од 30.10.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-903-2018-V од 30.10.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-929-2018-V од 02.11.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-979-2018-V од 13.11.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-993-2018-V од 16.11.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-995-2018-V од 19.11.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1046-2018-V од 30.11.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1056-2018-V од 03.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1057-2018-V од 03.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1059-2018-V од 30.11.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1062-2018-V од 03.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1064-2018-V од 04.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1070-2018-V од 05.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1074-2018-V од 06.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1088-2018-V од 07.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1094-2018-V од 13.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1108-2018-V од 17.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1123-2018-V од 19.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1124-2018-V од 18.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1127-2018-V од 20.12.2018.године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1128-2018-V од 20.12.2018.године – захтев се одобрава

Званична интернет презентација