Povratak na Употребне дозволе

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр.351-019-2019-V од 22.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-069-2019-V од 01.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-080-2019-V од 06.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-099-2019-V од 12.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-199-2019-V од 12.03.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-201-2019-V од 12.03.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-235-2019-V од 25.03.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-273-2019-V од 02.04.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-274-2019-V од 02.04.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-396-2019-V од 09.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-483-2019-V од 24.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-489-2019-V од 28.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-490-2019-V од 29.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-491-2019-V од 28.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-535-2019-V од 07.06.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-541-2019-V од 07.06.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-553-2019-V од 12.06.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-612-2019-V од 25.06.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-715-2019-V од 16.07.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-723-2019-V од 18.07.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-731-2019-V од 19.07.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-736-2019-V од 19.07.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-738-2019-V од 23.07.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-780-2019-V од 31.07.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-853-2019-V од 16.08.2019. године – захтев се одбацује

Званична интернет презентација