Povratak na Употребне дозволе

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр.351-019-2019-V од 22.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-069-2019-V од 01.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-080-2019-V од 06.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-099-2019-V од 12.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-199-2019-V од 12.03.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-201-2019-V од 12.03.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-235-2019-V од 25.03.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-273-2019-V од 02.04.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-274-2019-V од 02.04.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-396-2019-V од 09.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-483-2019-V од 24.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-489-2019-V од 28.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-490-2019-V од 29.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-491-2019-V од 28.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-535-2019-V од 07.06.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-541-2019-V од 07.06.2019. године – захтев се одбацује

Званична интернет презентација