Povratak na Употребне дозволе

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр.351-0122-2020-V од 19.02.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0126-2020-V од 24.02.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0142-2020-V од 28.02.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0165-2020-V од 04.03.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0175-2020-V од 09.03.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0215-2020-V од 31.03.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0220-2020-V од 13.03.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0260-2020-V од 03.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0286-2020-V од 10.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0357-2020-V од 11.06.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0360-2020-V од 11.05.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0362-2020-V од 21.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0400-2020-V од 21.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0429-2020-V од 27.05.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0447-2020-V од 01.06.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0453-2020-V од 17.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0485-2020-V од 11.06.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0509-2020-V од 21.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0564-2020-V од 23.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0565-2020-V од 23.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0569-2020-V од 21.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0577-2020-V од 01.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0588-2020-V од 15.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0589-2020-V од 25.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0639-2020-V од 21.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0654-2020-V од 17.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0691-2020-V од 28.07.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-0707-2020-V од 31.07.2020. године – захтев се одбацује

Званична интернет презентација