мар 06

УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА „БЛОКА 82“ У СОМБОРУ

Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора је 17.08.2018. године позвало  грађане који су до тада обрађивали градске парцеле (у  јавној својини града Сомбора), обележене бројевима: 7984/1, 9309/7, 9313/1, 9313/2, 9313/3, 9314/1, 9314/2, 9314/3, 9314/4, 9322 и 9323 КО Сомбор 1, да наведене парцеле до 20.августа 2018. године учине доступним извођачу радова, односно да их „ослободе лица и ствари“.  Овај позив је био објављен у Сомборским новинама од 17.08.2018. године.

Како одређен број грађана до данашњег дана није поступио по горе наведеном налогу,  овим путем  се исти обавештавају да уколико до 11.03.2019. године, не ослободе од лица и ствари, горе наведене парцеле, да ће то урадити Градска управа града Сомбора принудним путем.

Напомињемо да је Компанија „Сомборелектро“ 20.08.2018. године започела радове на уређењу дела „блока 82“ у Сомбору. Радови обухватају изградњу коловоза, тротоара, бициклистичких стаза, атмосферске канализације и јавне расвете.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација