сеп 23

БЕСПЛАТНА УСЛУГА ОДВОЖЕЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

Зграда Жупаније

Услуга бесплатног одвожења угинулих животиња доступна је свим становницима града, приградских насеља, салша и свих села са територије Града Сомбора. Ова услуга финансира се средствима из буџета Града Сомбора, а спроводи је служба Зоохигијене ЈКП „Чистоћа“.

Власници, односно држаоци животиња у случају угинућа у складу са Законом не смеју бацати лешеве животиња у реке или друге водене токове или их остављати на путевима, отвореном простору, дивљим депонијама у шумама. Угинуле животиње је неопходно одлагати на  прописан начин како би се спречило ширење зараза и загађење животне средине.

Захтев за преузимање угинулих животиња упућује се телефонским позивом, а приликом пријаве потребно је навести име и презиме власника угинуле стоке, место и адресу, време угинућа, врсту, оквирну тежину и број угинулих животиња, а надлежна служба ће изаћи на терен у року од 48 часова од тренутка када је примљен позив.

Напомињемо да непрописно одлагање угинулих животиња неповољно утиче на здравље свих становника и повлачи наплату казне, те  молимо власнике да евентуално угинуће својих грла стоке пријаве надлежној служби на бројеве телефона 025/415-788 или 063/11-99-625, сваког радног дана и суботом од 8 до 14 часова.

Званична интернет презентација