Povratak na Usluge

Interaktivna mapa pristupačnosti

Mapa pristupačnosti

Grad Sombor se priključio inicijativi koju je pokrenula institucija Zaštitnika građana, koja za cilj ima unapređenje prava ranjivih grupa građana među kojima su i osobe za invaliditetom.

Ostvarivanje i zaštita njihovih prava je u nadležnosti organa javne vlasti čija postupanja i rad Zaštitnik građana nadžire, ali i unapređuje ukazujući na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju. Jedan od osnovnih preduslova za ostvarivanje garantovanih prava građana sa invaliditetom jeste i pristupačno okruženje. Pristupačnost podrazumeva sve ono što svakom pojedincu omogućava da samostalno živi i učestvuje u svim aspektima života, na jednakoj osnovi.

S tim u vezi, kako bi unapredila prava osoba sa invaliditetom u ovoj oblasti, a radi bržeg i lakšeg informisanja, lokalna samouprava je na svojoj internet prezentaciji postavila link za interaktivnu Mapu pristupačnosti svih objekata javne namene u Somboru koji osobama sa invaliditetom omogućuju nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.

Podaci koji se nalaze u Mapi prikupljeni su uz pomoć građana, organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, državnih organa i drugih organa javne vlasti, a u Somboru osobe sa invaliditetom mogu samostalno da obavljaju poslove jer je većina objekata javne namene obezbeđena rampama.

Detaljniju mapu pristupačnosti objekata u Somboru sa standardima pristupačnosti za građane sa invaliditetom možete pogledati OVDE

 

Zvanična internet prezentacija