Povratak na Виртуелни матичар – наручивање извода

Захтев за извод из матичне књиге умрлих

Тип обрасца извода

Подаци о лицу за које се тражи извод


Подаци о лицу које подноси захтев


Напомена

Званична интернет презентација