Povratak na Виртуелни матичар – наручивање извода

Захтев за извод из матичне књиге венчаних

  Тип обрасца извода

  Подаци о закључењу брака


  Подаци о женику
  Подаци о невести
  Подаци о лицу које подноси захтев


  Напомена