Povratak na Виртуелни матичар – наручивање извода

Захтев за извод из матичне књиге венчаних

Тип обрасца извода

Подаци о закључењу брака


Подаци о женику
Подаци о невести
Подаци о лицу које подноси захтев


Напомена

Званична интернет презентација