мар 20

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ КРЕТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава пољопривредне произвођаче да ради примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите засада од мраза, током периода забране кретања (20,00 – 05,00 часова), могу да поднесу ЗАХТЕВ за одобрење кретања Управи за заштиту биља на мејл:

agromere@registar-uzb.rs,

односно на одговарајући број телефона, са приложеног списка који је објављен на званичном сајту надлежног Министарства, према округу за који се тражи дозвола за кретање.

Број телефона на који се може поднети захтев за Западнобачки округ је: 064/8818-449.

У наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица, број личне карте и адресу, које ће се кретати у периоду од 20,00 до 05,00 часова, број пољопривредног газдинства, локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће се спроводити агротехничке мере.

Дозвола кретања важи само за наведени дан у периоду од 20,00 до 05,00 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.

Оригинално обавештење погледајте овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација