ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ПРЕВОДНИЦА КОД БЕЗДАНА

Излаз на Дунав
Излаз на Дунав

Излаз на Дунав

Данас је на преводници Бездан крај Дунава одржана Затварајућа конференција пројекта под називом „Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан“.

Пројекат санације који се финансира преко ИНТЕРРЕГ – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, обухвата подручје канала Баја-Бездан (мађарски и српски део канала), канал Врбас-Бездан са српске стране и бране у Бездану и Шебешфоку које се налазе у склопу канала. Вредност радова је 8.699.537,91 евра а извођач је Конзорцијум на чијем је челу фирма „Гоша монтажа“ док су партнери Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и Фонд Европски послови АП Војводине.

Како је истакао директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић, ово је један од најзначајнијих пројеката на Бачком делу хидросистема: „Практично, ово је круна трогодишњег рада. Не мала финансијска улагања која су уложена да се врати превасходно примарна функција овим двема преводницама, а то је превођење бродова“.

Он додаје да је интеграција ових преводница у унутрашњу мрежу канала и пловних путева од приоритетних бенефита овог пројекта: „Њиховом интеграцијом у унутрашњу мрежу пловних канала и путева ми ћемо фактички урадити оно што је наша основна ствар и коју смо се обавезали потписивањем повеље о приступању Европској унији, а то је уклањање сметњи и уских места у нашем хидросистему“.

Основни циљ реконструкције и санације ових преводница јесте повећање нивоа заштите од поплава, омогућени услови за прелазак бродова из Дунава у канал Баја-Бездан, као и пуна оперативна функција канала.Ове активности ће имати и позитиван утицај на економију и туризам, нарочито наутички.

Затварајућој конференцији пројекта санације преводница код Бездана присуствовао је и градоначелник Сомбора Антонио Ратковић.

Због великог културно-историјског значаја, ови објекти су евидентирани као непокретност под претходном заштитом, те су санација и реконструкција изведени по принципу очувања првобитног изгледа.