1. МАРТА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „СТАРА СЕЛЕНЧА“, „СЕЛЕНЧА“ И „НОВА СЕЛЕНЧА“

Позивају се грађани да присуствују презентацији нацрта Плана генералне регулације на простору месних заједница „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ у Сомбору. Презентација ће се одржати у понедељак, 1. марта у Великој скупштинској сали зграде Жупаније, са почетком у 9.00 часова,

Педставници Јавног комуналног предузећа „Простор“ овом приликом представиће нацрт Плана и разговарати са заинтересованим лицима на ту тему. Јавна презентација одржава се у току јавног увида.

Заинтересована физичка и правна лица могу да остваре увид у План генералне регулације на простору месних заједница „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ до 4. марта 2021. године у соби 143 на првом спрату зграде Жупаније сваким радним даном од 9.00 до 14.00 часова, а доступан је и у електронском облику на следећем линку:

https://www.sombor.rs/aktuelnosti/javni-uvid/javni-uvid-u-nacrt-plana-generalne-regulacije-na-prostoru-mz-stara-selenca-selenca-i-nova-selenca-u-somboru-29-01-04-03-2021/

Лица која имају примедбе на плански документ у току јавног увида, до 4. марта, могу да доставе своје примедбе путем поште на адресу: Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Трг цара уроша број 1, 25101 Сомбор, или лично у згради Жупаније, на шалтере 11-12 Услужног центра, са назнаком „За нацрт Плана генералне регулације на простору МЗ „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ у Сомбору – позив на број: 350-20/2018-V“.

Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се у згради Жупаније 11. марта 2021. године у 15.00 часова. У току јавне седнице сва лица која су поднела примедбе у вези са Планом генералне регулације на простору месних заједница „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ могу да образложе примедбе пред Комисијом за планове Града Сомбора.