окт 03

14. СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ГРАДА СОМБОРА

Председавајући Сава Дојић члан Градског већа за област финансија и привреде

Председавајући Сава Дојић члан Градског већа за област финансија и привреде

На данас одржаној 14. седници Социјално-економског савета града Сомбора,  поред чланова савета присуствовали су и представници синдиката В.У. „Протеинка“  Чонић Лазар и Фараго Нинослав који су испред запослених желели да сазнају више детаља  о гласинама око затварања и премештања ове ветеринарске установе и решавања њиховог будућег статуса. На ова питања одговоре ће ипак морати добити од надлежног министарства и Владе Републике Србије, с обзиром да је Република оснивач  В.У. “Протеинка“ а град ће помоћи у оквиру својих могућности.

На тему Солидарне помоћи запосленима у Градској управи , чланови Савета су заузели јединствен став да у оквиру својих могућности како Савет, тако и представници репрезентативног синдиката контактирају Министарство финансија и Министарство за локалну самоуправу како би добили мишљење о могућностима за исплату ове накнаде, јер на основу Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, исплата ове помоћи није дозвољена.

На 14. седници Социјално-економског савета града Сомбора, која је одржана дана 03.10.2019. године, присуствовали су:  члан Градског већа за област финансија и привреде Сава Дојић,  Зоран  Пурић испред ССС Сомбор,  Душан Ћурувија испред ССС Сомбор, Томислав Бошњак испред Послодаваца Војводине, Златко Штрангар испред Послодаваца Војводине и Синиша Стричевић испред УГС Независност.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација