17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА: УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ И ЛАП ЗА МЛАДЕ

У Великој сали зграде Жупаније данас је одржана седамнаеста седница Скупштине града Сомбора. Седницом је председавао председник Скупштине града Зоран Рус, a oдборници су одлучивали о 29 тачака дневног реда.

Између осталог, Скупштина града прихватила је предлог Локалног акционог плана (ЛАП) за младе Града Сомбора за период од 2022. до 2025. године. ЛАП је усмерен ка младима са подручја Града Сомбора, са посебним освртом на младе из осетљивих група, а као приоритете дефинише образовање младих; здравље и благостање младих; социјалну инклузију; безбедност младих; запошљавање и запошљивост младих; културу, слободно време и информисање младих; екологију; као и механизме одрживости.

Одборници су на 17. седници усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сомбора за 2021. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника. Одлука утврђује да је извршење градског буџета 95,61% у односу на планирани буџет, где укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства износе 3.568.093.537 динара, а укупно извршени текући расходи и издаци износе 3.413.659.254 динара.

На данашњој седници Скупштине града прихваћен је и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Сомбор за 2022. годину, којим је планирано да се путем конкурса подржи развој пчеларства и узгој лаванде. Пољопривредна газдинства која се баве узгојем пчела и производњом меда, подржаће се у набавци нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство, за шта је опредељен укупан износ од  1.500.000,00 динара, а лица која су заинтересована за узгој и прераду лаванде на територији Града Сомбора у 2022. години, подржаће се у набавци нових садница лаванде,  за шта су предвиђена укупна средства у износу од 500.000,00 динара.

На 17. седнци прихваћени су извештаји о раду и финансијском пословању Центра за социјални рад, Галерије „Милан Коњовић“, Градске библиотеке „Карло Бијелицки“, Културног центра „Лаза Костић“, Градског музеја Сомбор, Народног позоришта Сомбор, Историјског архива Сомбор, Апотекарске установе Сомбор,  Спортског центра „Соко“, Туристичке организације града Сомбора и Центра за стручно усавршавање запослених у образовању, а одборницима је поднет и извештај о раду локалног омбудсмана – заштитника грађана и извештај о раду градског правобранилаштва за 2021. годину.