12 априла, 2018 archive

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДОБРИЛО ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СОМБОРСКИХ МУЗИЧКИХ СВЕЧАНОСТИ

Градско веће - 111. седница

Градско веће је,  на 111. седници, утврдило предлоге неколико одлука о којима ће се изјаснити и одборници Скупштине града Сомбора и то: Предлог Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора, предлог Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Одлуку о висини накнаде за употребу општинских путева и улица на територији града Сомбора.… Детаљније