ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДОБРИЛО ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СОМБОРСКИХ МУЗИЧКИХ СВЕЧАНОСТИ

Градско веће - 111. седница
Градско веће - 111. седница

Градско веће – 111. седница

Градско веће је,  на 111. седници, утврдило предлоге неколико одлука о којима ће се изјаснити и одборници Скупштине града Сомбора и то: Предлог Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора, предлог Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Одлуку о висини накнаде за употребу општинских путева и улица на територији града Сомбора.

Веће је прихватило закључак  Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и упутило Скупштини града предлог да Александра Чорка именује за директора ЈКП „Енергана“.

Градско веће је прихватило предлог за потписивање Споразума о продужењу рока важења колективног уговора код послодавца Дом здравља „Др Ђорће Лазић“, Сомбор до 31. 12. 2018. године, те извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Сомбора у 2017. години.

На 111. седници Већа, одржаној 11. априла, одлучено је о објављивању јавног позива за организовање јавних радова у сомборским селима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине.

Градско веће је прихватило предлог расподеле средстава намењених невладиним организацијама и удружењима грађана  у области противпожарне заштите. Према утврђеној ранг листи, највише средстава опредељено је за рад ДВД „Бездан“ и то 288.169,00 динара, за рад Добровољног ватрогасног друштва „Светозар Милетић“  219.466,32 динара, док је најмање средстава, односно 89.361,43 динара,  додељено Ватрогасном савезу града Сомбора.

Градско веће је одобрило  финансијски план  за реализацију Сомборских музичких свечаности које ће се одржати у периоду од 14. до 20. априла. Према одобреном плану за реализацију СОМУС-а, односно хонораре учесника фестивала и остале пратеће трошкове, потребно је 4.000.000,00 динара.

Одобрено је и 488.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Школа за 21. век“ који реализује ОШ „Иво Лола Рибар“, са циљем унапређења наставе из биологије и информатике.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу