СПРОВЕДЕНА ЈАВАНА РАСПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР

Јавна расправа о нацрту Одлуке о оснивању Историјског архива

Јавна расправа о нацрту Одлуке о оснивању Историјског архива Сомбор спроведена је у периоду од 30. марта до 10. априла 2018. године.

На завршној расправи и презентацији Одлуке, 10. априла, достављени су предлози и примедбе на презентовани документ.

Примедбе је доставила в.д. директор Историјског архива Сомбор  Борислава Ристивојевић.

Предлози  у погледу састава Управног одбора Историјског архива и надлежности Стручног савета су прихваћени и усвојени, док су остали предлози одбијени са образложењем да су неосновани.

Презентацији су присуствовали: Невена Росић, начелница Одељења за друштвене делатности које је и сачинило нацрт Одлуке, Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања, Вера Баљак, секретар Скупштине града и в.д. директор Историјског архива Сомбор Борислава Ристивојевић.

Комплетан извештај о спроведеној јавној расправи доступан је овде.

Послови информисања и  односа са јавношћу