У ТОКУ ПОДЕЛА РЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Одељење локалне пореске администрације издало је решења за порез на имовину физичких  лица за 2018. годину,  која ће грађанима уручити овлашћени достављачи.

Осим пореских решења, достављачи ће грађанима уручити и четири уплатнице.

На првој уплатници  биће стање на рачуну са 15. 05. 2018. и  уплатама извршеним до 26. марта текуће године, на другој уплатници износ треће, а на трећој четврте рате пореза на имовину за 2018. годину.  На четвртој уплатници биће износ аконтације прве рате пореза на имовину за 2019. годину.

Грађани којима је одобрено одлагање плаћања пореског дуга на рате, добиће решење о утврђеној обавези плаћања пореза на имовину за 2018.  годину, а за стање дуговања и уплатнице могу се обратити на шалтер три Градског услужног центра у приземљу зграде Жупаније или Одељењу локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора, у собама  бр.  263 до 265, на другом спрату у згради Жупаније.

Потребне информације могу се добити и путем телефона 025/468-158,  025/468-149 и 025/468-198.

Оригинално обавештење Одељења локалне пореске администрације доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу