19 новембра, 2020 archive

ОБАВЕЗА ОДРЕЂИВАЊА ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ

Мере личне заштите од инфекције усмерене на заштиту сопственог и туђег здравља и живота од заразне болести, у време проглашене епидемије, дужна су да примењују сва лица, у складу са прописима. Правна лица и предузетници који обављају делатност у објектима у којима бораве друга лица, дужни су да предузму радње и активности ради примене мера… Детаљније