12 новембра, 2022 archive

У ТОКУ АКЦИЈЕ ПОШУМЉАВАЊА НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Познато је да Сомбор, као најзеленији град у Србији, предњачи у зеленим политикама и важи за један од еколошки најосвешћенијих градова у Србији. Град где се системски улаже у унапређење заштите животне средине и где се системски негују зелене површине. То потврђује и чињеница да је ове године троструко увећан буџет за област заштите животне… Детаљније