ОДРЖАНА 28. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Градоначелница Душанка Голубовић: „...Желим да учиним нешто за овај град, што ће омогућити да се точак среће за наш град окрене“.

Градоначелница Душанка Голубовић: „…Желим да учиним нешто за овај град, што ће омогућити да се точак среће за наш град окрене“.

Пре почетка 28. седнице  Скупштине града Сомбора, председник Скупштине прим. др Зоран Парчетић, навео је да је одборничка група „Доста је било“ променила назив у ОГ „Савез за Сомбор“, те да је одборник Жељко Пујин напустио одборничку групу Српске напредне странке. По хитном поступку у дневни ред 28. седнице Скупштине града уврштен је и Предлог решења о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. годину.

Образложење о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за првих шест месеци 2018. године поднео је Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду.

Према речима Дојића, у првих шест месеци 2018. године остварени су укупни приходи у износу од  1.285.809.336,00  динара, што чини 39,59 одсто  остварења у односу на план прихода у складу са Одлуком о првом ребалансу Одлуке о буџету града за 2018.годину.

„У структури  прихода видимо да је највише прихода остварено наплатом пореза и то 65,32 одсто од остварених текућих прихода, у приходима трансфери са виших органа власти износе 20,72 одсто, а други приходи чине 13,96 одсто остварених текућих прихода“, навео је Дојић.

Дојић је потом навео да су у истом периоду  расходи извршени у износу од  1.152.000,00 динара  што представља 38,78 одсто од укупно планираних расхода. Највише расхода извршено је у комуналној области 320,7 милиона, потом у друштвеним делатностима 282,1 милион,  у образовању расходи су извршени у износу од 272,9 милиона, а за рад Скупштине, Градског већа , Градске управе и Градског правобраниоца потрошено је 190,7 милиона динара.

Дојић је закључио да је чврста финансијска дисциплина омогућила благовремено сервисирање обавеза преузетих Одлуком о буџету за текућу годину према буџетским корисницима у складу са наплатом јавних прихода буџета града, и позвао одборнике да усвоје предложени извештај.

На критике опозиције у погледу извршења буџета у првој половини године  одговорила је градоначелница Сомбора Душанка Голубовић.

„Нисмо чули ниједну оправдану критику на рачун нашег рада, све оно што је изнето имало је злу намеру – да ми не радимо ништа. Сви они који имају било какву сумњу да је нешто могло да се уради боље и јефтиније, могу у складу са Законом о приступу јавним информацијама, да траже увид у документацију… Као градоначелница Сомбора живим нормалан живот као сваки обичан грађанин и желим да учиним нешто за овај град што ће омогућити да се точак среће за наш град окрене. Да ли је ово добро, то ће време показати, али је исто тако чињеница да смо у овом процесу сви заједно, према томе будимо коректни. Свака добронамерна критика је добродошла и уколико је оправдана – уважићемо је. То нас неће  спречити да даље радимо, уместо да седимо скрштених руку бојећи се да ћемо бити критиковани. Ту смо за сваку врсту одговорности, али ту смо да нешто и урадимо“ – одговорила је на критике опозиције Голубовић.

По завршетку дискусије већином гласова извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за период  јануар-јун 2018. године је усвојен.

Већином гласова усвојена је и Одлука о остваривању права на финансирање четвртог покушаја оплодње, те Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга, а дата је и сагласност на друге измене и допуне програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2018. годину.

Одборници су усвојили и извештај о раду месних заједница на територији града Сомбора за 2017. годину, те за директора  Спортског центра „Соко“ именовали Дарка Косановића.

На 28. седници, одржаној 29. октобра,  одборници су донели Одлуку о престанку важења одлуке о утврђивању принципа и критеријума за расподелу просторија за рад политичких странака и ванстраначких организација и синдиката, дали сагласност на статут Предшколске установе „Вера Гуцуња“.

Послови информисања и односа са јавношћу