нов 07

38. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

38. седница Скупштине града Сомбора

38. седница Скупштине града Сомбора

38. седница Скупштине града Сомбора, која је започета и прекинута у среду 6. новембра, завршена је данас, а председавала је председница Скупштине Љиљана Тица.

Одборници су размотрили и одлучили о 18 питања из делокруга рада Скупштине. Између осталог, усвојили су: Предлог одлуке о такси превозу на територији Града Сомбора, Предлог одлуке о боравишној такси, Предлог одлуке о накнадама за коришћење општинских путева, Предлог одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације и Предлог пословника Скупштине града Сомбора који ће ступити на снагу приликом бирања одборника за наредни скупштински сазив.

Према Одлуци о боравишној такси лица која користе услуге смештаја у угоститељском објекту на територији Града Сомбора плаћаће дневну таксу у износу од 100 динара, а изузетак су физичка лица која пружају услуге смештаја у оквиру објекта домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоског туристичког домаћинства боравишну таксу ће плаћати паушално.

Новом Одлуком о такси превозу на територији Града Сомбора усклађују се локални прописи са изменама Закона о такси превозу којим су предвиђена бројна нова решења у погледу спречавања нелегалног обављања такси превоза.  Новим законским решењима значајно су пооштрени и услови који су потребни за возача такси возила, као и за возило којим се обавља такси превоз. Новом Одлуком уводи се и обавеза вођења евиденција о издатим Одобрењима за обављање такси превоза, такси дозволама за возача, такси дозволама за возило, одобрењима за обављање лимо сервиса, све са обавезом контролисања издатих одобрења, односно дозвола. Велика измена у односу на досадашњу Одлуку о такси превозу је увођење лимо сервиса, који је тек са изменама Закона о превозу путника у друмском саобраћају које су наступиле у 2018. години, постао предмет регулисања наведеног закона, с обзиром на то да је до тад био предмет Закона о туризму.

На 38. седници Скупштине града одборници су дали сагласности на прве измене и допуне програма пословања јавних комуналних предузећа „Чистоћа“, „Зеленило“ и „Водовод“, као и решења о именовању чланова неколико школских одбора и Управног одбора Предшколске установе „Вера Гуцуња“.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација