авг 17

40 ПРЕДУЗЕТНИКА ДОБИЛО КРЕДИТЕ, А КАМАТУ ПЛАЋА ГРАД У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ СА БАНКАМА „ИНТЕСА“ И КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ

Фото архива – Душанка Голубовић, градоначелница Сомбора и Сава Дојић, члан Градског већа за финансије са представницима банака приликом потписивања уговора о краткорочном кредитирању предузетника

Фото архива – Душанка Голубовић, градоначелница Сомбора и Сава Дојић, члан Градског већа за финансије са представницима банака приликом потписивања уговора о краткорочном кредитирању предузетника

У склопу сарадње града Сомбора са банкама „Интеса“ и  Комерцијалном  банком, а на основу Уговора о сарадњи  о додели краткорочних кредита предузетницима, „малим“ и „микро“ предузећима, за које локална самоуправа плаћа камату, реализовано је 40 кредита.

Код „Банке Интеса“ кредите су добила 23, а код Комерцијалне банке 17 предузетника, односно „малих“ предузећа.

У области производње реализовано је шест кредита, 21 кредит је реализован у области трговине и угоститељства и 13 кредита у осталим делатностима.

 „Можемо рећи да су предузетници препознали одлуку локалне самоуправе да покуша да поспеши привредне активности преузимањем обавезе плаћања камате на краткорочне кредите. Одлука града и сарадња са банкама оправдали су своју сврху. Кредите је добило 40 предузетника, од којих осам из сомборских села што је значајно и  са аспекта очувања и развоја сеоских средина“, оцењује Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде.

Укупна вредност 40 одобрених кредита износи 20 милиона динара, а град је већ измирио обавезу коју је имао у погледу плаћања унапред обрачунате камате за цео период коришћења кредита у  износу од  801.165,24 динара.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација