АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА АМБАЛАЖНОГ ПЕСТИЦИДНОГ ОТПАДА

Град Сомбор у сарадњи са Пољопривредном стручном службом „Сомбор“ доо Сомбор и удружењем SECPA организује акцију прикупљања пестицидног амбалажног отпада на подручју Сомбора у периоду од 27.05. до 30.05.2024. године.

У свим насељеним местима место сакупљања је испред месних заједница, а за месне заједнице на подручју града Сомбора, као и салашка и приградска насеља, место сакупљања је у објекту „Чистоћа“ Сомбор ( бивша „Протеинка“ – кафилерија).

Сакупљање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља организовано је по распореду који можете погледати кликом на линк oвде.