Povratak na Архива

2017. година

Jaвни позив за доделу средстава за финансирање програма удружења која негују идентитет националних мањина за 2018. годину

Pályázat docx 2018. Нац мањине docx Буџет пројекта НМ ПРИЈАВА НА КОНКУРС Предлог пројекта НМ Наративни буџет НМ Завршни извештај НМ Изјава подносиоца пријаве НМ

Јавни позив за суфинансирање програма у области спорта за 2018. годину

Образац 1 Образац 2 Критеријуми – спорт 2018 (3)

Јавни позив за достављање предлога за доделу ПОВЕЉE ГРАДА СОМБОРА (15.12.2017.)

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора

Јавни позив за финансирање пројеката и програма из буџета града за реализацију ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ у 2018. години

ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. – ЗАВРШНИ НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. – ЗАВРШНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. – ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. – ПРЕПОРУКЕ

Јавни позив за финансирање пројеката и програма из буџета града за реализацију ЛАП-а ЗА МЛАДЕ у 2018. години

Буџет пројекта – ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018. Завршни наративни извештај ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018 Завршни финансијски извештај ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018. (2) Образац предлога пројекта ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018 Препоруке – ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018

Jaвни позив за доделу средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите за 2018. годину

Образац 1 – пријава на конкурс Образац 2 – предлог програма (пројекта) Образац 3 – завршни извештај Образац 4 – наративни буџет Образац 5 – буџет пројекта

Јавни позив за доделу средстава за реализацију ЛАП’-а Рома града Сомбора у 2018. години

Образац 1 – предлог пројекта Образац 2 – буџет пројекта Образац 3 – завршни извештај

Одлука о расписивању јавног позива за финансирање и суфинансирање пројектата програма и манифестација у култури из буџета града Сомбора за 2018. годину

ОБРАСЦИ (1-5) Обрасци -завршни извештај

Јавни позив за програм стручне праксе у 2017. години

Захтев за учешће у програму стручна пракса у 2017. години

Јавни позив за самозапошљавање незапослених лица у 2017. години

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2017. годину

Јавни позив за доделу средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана која негују идентитет националних заједница (06.10.2017.)

Предлог листе пројеката за расподелу средстава по јавном позиву за реализацију ЛАП-а Рома у 2017. години(25.09.2017)

Решење о расподели средстава у области спорта по окончаном јавном позиву (19.09.2017)

Предлог расподеле средстава у области спорта (1.09.2017.)

Јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора 2017. (01.09.2017.)

Јавни позив за реализацију ЛАП-а Рома у 2017. години

Буџет пројекта ЛАП Рома за 2017. Завршни извештај ЛАП Рома за 2017. Опште напомене ЛАП Рома 2017 Предлог пројекта ЛАП Рома у 2017.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години

Захтев са бизнис планом за 2017. годину

Јавни позив за суфинансирање потреба у области спорта за период од 01.07. до 31.12.2017. године

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта Категоризација спортова града Сомбора Критеријуми за расподелу средстава у области спорта Изјава о партнерству Образац 1 Образац 2

Јавни позив за остваривање права на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2018. годину

Захтев за признавање права пречег БЕЗ НАКНАДЕ

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2018. годину

Захтев за признавање права пречег -ИНФРАСТРУКТУРА Захтев за признавање права пречег -СТОЧАРСТВО ИЗЈАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ПУТЕМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ ИЛИ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (16.01 – 16.02)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ,ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА (16.01 – 16.02)