Povratak na 2017. година

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора

Званична интернет презентација