Povratak na Архива

2019. година

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Сомбора за финансирање рада националних савета националних мањина (19.07. – 05.08.2019.)

Преузми текст јавног позива Преузми Нацрт одлуке о критеријумима за расподелу средстава за савет националних заједница

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора (05.07. – 15.07.2019.)

Текст јавног позива Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора Прилог I – Карта акустичких зона Града Сомбора Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора (‘Сл. лист града Сомбора’ бр. 8/2018) Извештај о јавној расправи о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке… Детаљније

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете (21.06 – 01.07.2019)

Преузми текст јавног позива Одлука о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете Извештај о јавној расправи о нацрту Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете

Јавни позив за избор чланова радне групе за израду Локалног акционог плана Партнерства за отворену управу за период 2019-2020. за град Сомбор

Јавни позив – Социјално предузетништво за жене у руралним подручјима (04.03.2019.)

Преузми Образац пријаве

Nyilvános pályázati felhívás – A vidéki női vállalkozások projekt keretében, a falvakban élő nők számára (04.03.2019.)

Преузми Jelentkezési űrlap

Јавни позив за доделу повеље града Сомбора

Званична интернет презентација