Povratak na Архива

2019. година

Јавни позив за доделу Повеље града Сомбора

Преузми

Јавни позив за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији града Сомбора (17.12. – 31.12.2019.)

Преузми

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Oдлуке o установљењу јавних признања Града Сомбора (03.12. – 17.12.2019.)

Преузми текст Јавног позива Нацрт Одлуке о установљењу јавних признања Града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност за територију Града Сомбора за период 2019.-2020. (03.12. – 17.12.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Локалног акционог плана за родну равноправност 2019. – 2020.

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку рове на месту продаје роба и услуга са предлогом програма мера превенције стварања отпада од пластичних кеса са планом за његово спровођење

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку рове на месту продаје роба и услуга са предлогом програма мера превенције стварања отпада од пластичних кеса са планом за његово спровођење

Јавни позив за доделу средстава за делатност старих и уметничких заната са седиштем на територији Града Сомбора за финансирање пројектних активности

Преузми Листа вредновања по Јавном позиву за делатност старих и уметничких заната на територији Града Сомбора

Јавни позив за чланове/ице Радне групе за израду Стратегије развоја културе Града Сомбора 2020-2025

Преузми

Јавни позив за доделу Октобарске награде Града Сомбора 2019. године

Преузми

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у финансирању редовне камате на краткорочне кредите за 2019. годину

Преузми

Јавни позив за доделу средстава за развој пчеларства на територији Града Сомбора у 2019. години

Преузми текст јавног позива Пријавни образац за доделу средстава за развој пчеларства Правилник о додели средстава за развој пчеларства

Јавни позив за доделу средстава за набавку нових пчелињих кошница пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела на територији Града Сомбора у 2019. години

Преузми текст јавног позива Правилник о додели средстава за набавку нових пчелињих кошница пољопривредним произвођачима Пријавни образац за конкурс за набавку нових пчелињих кошница

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Сомбора за финансирање рада националних савета националних мањина (19.07. – 05.08.2019.)

Преузми текст јавног позива Преузми Нацрт одлуке о критеријумима за расподелу средстава за савет националних заједница

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора (05.07. – 15.07.2019.)

Текст јавног позива Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора Прилог I – Карта акустичких зона Града Сомбора Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора (‘Сл. лист града Сомбора’ бр. 8/2018) Извештај о јавној расправи о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке… Детаљније

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2020. годину (31.10.2019.)

Преузми Захтев за остваривање права пречег закупа без накнаде

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2020. годину (31.10.2019.)

Преузми Захтев за остваривање права пречег закупа сточарство изјава о сагласности странке изјава повезаних лица Захтев за остваривање права пречег- инфраструктура

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете (21.06 – 01.07.2019)

Преузми текст јавног позива Одлука о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете Извештај о јавној расправи о нацрту Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019.години

Преузми јавни позив Преузми Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима за 2019. годину Преузми Несубвенционисане делатности – запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019.години

Преузми јавни позив Преузми Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2019.годину Преузми Несубвенционисане делатности – самозапошљавање

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор

Преузми јавни позив Нацрт одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији града Сомбор

Преузми [227.50 KB] Образац понуде

Јавни позив за избор чланова радне групе за израду Локалног акционог плана Партнерства за отворену управу за период 2019-2020. за град Сомбор

Јавни позив – Социјално предузетништво за жене у руралним подручјима (04.03.2019.)

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [1.40 MB] Образац пријаве

Nyilvános pályázati felhívás – A vidéki női vállalkozások projekt keretében, a falvakban élő nők számára (04.03.2019.)

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми Jelentkezési űrlap

Јавни позив за доделу повеље града Сомбора