Povratak na 2019. година

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку рове на месту продаје роба и услуга са предлогом програма мера превенције стварања отпада од пластичних кеса са планом за његово спровођење

Званична интернет презентација