Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године