Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Стратегије развоја културе Града Сомбора 2021-2025. године (17.3-1.4.2021.)