Povratak na Обавештења (2017. година)

Омеђавање атарског пута катастарске парцеле бр. 1790 у КО Алекса Шантић – “Бајмочки пут“

Званична интернет презентација