Povratak na Архива

Обавештења (2017. година)

Oбавештење о потреби процене утицаја на животну средину – Пројекат изградња преносног резервоара за ТНГ-пропан и изградња гасне инсталације, на катастарској парцели бр. 552, КО Станишић, носиоца пројекта АЦ „Токић“

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја пројекта на животну средину – Пројекат реконсртукције радио базне станице мобилне телефоније „НС2243 04 СО Сомбор север“ носиоца пројекта „Vip Mobile“

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја пројекта на животну средину – Пројекат реконсртукције радио базне станице мобилне телефоније „НС2179 03 СО Бездан“ носиоца пројекта „Vip Mobile“

Oбaвештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину – Пројекат радио базне станице „НС2244 01 СО Сомбор Краља Петра I“ Црква Светог Ђорђа, на катастарској парцели број 3935/1, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „Vip mobile“

TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE

Обавештење за родитеље о могућности избора основне школе у коју ће уписати дете (будућег првака)

Oбавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта адаптације објекта зграде, носиоца пројекта „Pretty Sweaters“ д.о.о Сомбор

Oбавештење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта НС2099 04 СО Сонћански пут Сомбор, носиоца пројекта „Vip mobile“

Обавештење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Радио базна станица, носиоца пројекта „Вип мобиле“

Обавештење о увођењу принудне управе у стамбене заједнице које нису изабрале органе управљања

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта „Vip mobile“ – Радио базна станица на Сонћанском путу (4.12.2017.)

Обавештење – за пројекат производне хале у бродоградилишту у Бачком Моноштору, носиоца пројекта „ВИП ГРОУП“, није потребна студија о процени утицаја на животну средину

Обавештење о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат „Сомбор Силос-Буковац“, носиоца Телеком Србија (29.11.2017.)

Oбавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројеката „Vip mobile“

Омеђавање атарског пута у КО Риђица (22.11.2017.)

Карта атарског пута у КО Риђица – 4. део

ЈКП „Водоканал“ добио сагласност на Студију о процени животне средине за пројекат реконструкције и доградње биогасног постројења

Захтев „Телеком Србија“ о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице „Сомбор –силос – Буковац“

Захтев „VIP GROUP“ о потреби процене утицаја на животну средину пројекта доградње производне хале у бродоградилишту у Бачком Моноштору

Омеђавање атарског пута катастарске парцеле бр. 1790 у КО Алекса Шантић – “Бајмочки пут“

Донето решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат ГДПУ „Новоградња“

Рок за уплату четврте рате пореза на имовину и других локалних јавних прихода је 15. новембар 2017. године

Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат биогасног постројења (24.10.2017.)

За пројекат „Агрисера“ о изградњи пословног комплекса није потребна процена утицаја на животну средину(19.10.2017.)

ЈКП „Водоканал“ поднео захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње биогасног постројења (19.10.2017.)

Бојагић поднео захтев о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње пословно-стамбеног објекта (19.10.2017.)pdf

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта ГДПУ „Новоградња“ (13.10.2017.)

Oбавештење о подношењу прекршајних пријава против узурпатора атарских путева (10.10.2017.)

Обавештење о праву очева на родитељски додатак

„Агрисер“ доо, носилац пројекта изградње прве фазе пословно-производног комплекса у А.Шантићу, поднео захтев за одлучивању о потреби процене утицаја пројекта на животну средину (03.10.2017.)

Донето решење о давању сагласности на Студију о процени животне средине за пројекат базна станица СО35,… СО – Електровојводина (03.10.2017.)

Обавештење о јавном увиду у Пројекат биогасног постројења 999 КWе, носиоца пројекта Агроплус Сомбор (27.09.2017.)

Обавештење о потреби процене утица на животну средину и увиду у пројеката ДОО „Агроплус“ (27.09.2017.)

Обавештење о потреби процене утицаја на животну средину и о увиду у пројеката ГТПУ „Новоградња“ д.о.о. Безда (27.09.2017.)

Обавештење Одељења за пољопривреду о узурпацији атарских путева

Одлука НО Енергана са захтевом

Захтев за давање сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Енергана“ Сомбор о образовању цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ Сомбор

Дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекта базна станица СО28, СОУ 28… (08.09.2017.)

Oбавештење о јавном увиду и презиентацији пројекта Телеком Србија – базне сатнице СО35, СОУ35,СОЛ35 СО – „Електровојводина“ (06.09.2017.)

Захтев о потреби процене утицаја на животну средину пројекта ГДПУ „Новоградња“ , Бездан (06.09.2017. )

Обавештење Koмисије за пољопривреду

Обавештење ученицима средњих школа – путницима (31.08.2017.)

Обавештење Одељења за образовање

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта базна станица СО28, СОУ28, СОЛ28, СО Спортски центар „Соко“ (14.08.2017.)

Обавештење о размени података из службених евиденција

Захтев за давање сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водоканал“Сомбор

Рок за уплату треће рате пореских обавеза – 15. август 2017. године

Саопштење за јавност о уклањању амброзије 17.07.2017.

Саопштење за јавност (17.7.2017.)

Поднет захтев за одлучивање о потреби утицаја на животну средину затеченог стања птројекта Производни објекти за израду лепљивих дрвених плоча на парцели КО 2 Сомбор (27.6.2017.)

Третмани сузбијања комараца од 16.6. до 20.6.2017. године у Риђици, Станишићу, Алекси Шантићу и Св. Милетићу

Скидање усева

Поднет захтев о потреби процене утицаја на животну средину пројекта биогасно постројење 999 kWe , ноциоца пројекта „АГРОПЛУС“

Поднет захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног амбалажног отпада

Обавештење – дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградња објекта фарма за тов свиња, носиоца пројекта ПП „Бездан“ АД Бездан

Обавештење – дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Изградња четири силосне ћелије…, носиоца пројекта „АГРО ПЛУС“ д.о.о. Сомбор

Обавештење – потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат уградња когенеративног постројења за производњу топлотне и електричне енергије…, носиоца пројекта ЈКП „Водоканал“, Сомбор

Позив за подношење пријаве за локалне јавне приходе

Обавештење Одељења за пољопривреду о санкционисању узурпације атарских путева

Обавештење – дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат систем за наводњавање расадника лешника Г катергорије

Oбавештење о решењу да је за Пројекат базне станице СО35, СО35, СОЛ35 СО „Eлектровојводина“, потребна процена утицаја на животну средину

Oбавештење о решењу да је за Пројекат базне станице СО28, СОУ28, СОЛ28 СО СЦ „Соко“, потребна процена утицаја на животну средину

Обавештење – дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат систем за наводњавање плантаже лешника

Обавештење Одељења локалне пореске администрације

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта уградња когенеративног постројења за производњу топлотне и електричне енергије – ЈКП „Водоканал“

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта СО28, СОУ28 И СОЛ 28 СО СПОРТСКИ ЦЕНТАР СОКО

Oбавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта систем за наводњавање расадника лешника Г категорије

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројхекта базна станица СО35,СОУ35 С0Л35 СО – Електровојводина

Обавештење подношењу захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за наводњавање плантаже лешника Г категорије

Обавештење о сузбијању крпеља на територији града Сомбора

Обавештење о термину извођења третмана сузбијања ларви комараца на територији града Сомбора

Обавештење о одржавању јавне презентације и јавне расправе о студији процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња четири силосне ћелије, усипног коша са нагибном платформом и настрешницом и елеваторском јамом на катастарској парцели број 12647, КО Сомбор 2

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-систем за наводњавање на плантаже лешника Г категорије, на кат. парц.бр. 910, 911, 917, 920, 923, 1060, 1061, 106, 1812, 1820, 1800, 1858 и 1788 к.о. Алекса Шантић

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-систем за наводњавање расадника лешника Г категорије, на парц.бр.1768/1, 156, 157/1 и 158 к.о.Алекса Шантић

БЕЗ ПОПИСА НЕМА ОЗАКОЊЕЊА

Поштовани грађани, у  току је интензиван попис незаконито изграђених објеката у свим градским и сеоским месним заједницама на  територији града Сомбора. Образована је  Комисија за попис незаконито изграђених објеката у коју су именована запослена лица у ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, ЈКП  „Водоканал  Сомбор“, ЈКП „Простор“ Сомбор, ЈКП „Зеленило“ Сомбор, ЈКП „Енергана“, лица ангажована на основу Уговора… Детаљније

Обавештење о јавној презентацији и расправи о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „АГРИСЕР“ доо, Школска бр. 9а, Алекса Шантић, дана 08.03.2017. године, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта систем за наводњавање плантаже лешника Г категорије, на катастарским парцелама број 910, 911, 917, 920, 923, 1060, 1061, 106, 1812, 1820, 1800, 185 8 и 1788,… Детаљније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „АГРИСЕР“ доо, Школска бр. 9а, Алекса Шантић, дана 08.03.2017. године, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта систем за наводњавање расадника лешника Г категорије, на катастарским парцелама број 1768/1, 156, 157/1 и 158, све КО Алекса Шантић, на територији Града Сомбора.           Увид… Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОПИСУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

У складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/15) Комисија за попис незаконито изграђених објеката креће у интензиван попис и евидентирање бесправно изграђених објеката. Попис се врши сваког дана на територији свих градских месних заједница и у свим насељеним местима на територији Града Сомбора. У циљу бржег и прецизнијег пописа потребно… Детаљније

Од првог марта послови овере потписа, рукописа и преписа у искључивој недлежности јавних бележника (28.02.2017)

У току подела пореских решења за 2017. годину (28.02.2017)

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Изградња објекта фарма за тов свиња на територији Града Сомбора, носиоца пројекта ПП „БЕЗДАН“ АД Бездан, Сомборски пут бб, Бездан (21.02.2017)

Позив за учешће зу истраживању Европске банке за обнову и развој о пословању малих и средњих предузећа у Србији (16.01.2017)

Званична интернет презентација