Povratak na Обавештења (2017. година)

Рок за уплату четврте рате пореза на имовину и других локалних јавних прихода је 15. новембар 2017. године

Званична интернет презентација