Povratak na 2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „АЦ Токић“ д.о.о. Станишић – Кат.парц.бр.: 1276 и 1277 К.О. Кљајићево (17.08 – 24.08.2018. године)

Званична интернет презентација