Povratak na Архива

2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Гернер“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 8055 К.О. Сомбор-1, која се налази у улици Владике Николаја у Сомбору

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Мирослав Катић из Стапара – Кат.парц.бр.: 765/1 К.О. Стапар, која се налази у Стапару у ул. Милоша Обилића 37.

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Вожд“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 14733/1 К.О. Сомбор-2, која се налази у улици Бездански пут бб, уз градску обилазницу – државни пут IБ реда број 15, деоница 01502 у Сомбору

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Modern home investment & consulting safe“ д.о.о. Кљајићево – Кат.парц.бр.: 7619 и 7621/1 К.О. Сомбор-1 – парцела се налази у Сомбору у улици Штросмајеровој бр. 11 i 13

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2018 годину

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [8.65 MB] Формулар за пријављивање Формулар за поврат депозита Захтев за обилазак терена Преглед груписаних јавних надметања Решење о исправци техничке грешке Мапе Извод из правилника о раду комисије Правила о поступку спровођења јавног надметања

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Станковић“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 7341/1, 7341/2 и 7342 К.О. Сомбор-1 – парцела се налазе у Сомбору у улици Стамка Радосављевића број 22 и 22а

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Неђељко Пекез, Сомбор – Кат.парц.бр.: 3937 К.О. Сомбор-1 – парцела се налази у Сомбору у улици Николе Вукичевића број 1

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [599.33 KB] Обавештење о одбијању Урбанистичког пројекта Извештај Комисије о стручној контроли Урбанистичког пројекта

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „MIDBAU“ д.о.о. Апатин – Кат.парц.бр.: 7186 К.О. Сомбор 1 – парцела се налази у Сомбору у ул. Кнеза Милоша 16

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора“ – Кат.парц.бр.: 9342 К.О. Сомбор-1 – парцела се налази у Сомбору у Индустријској зони, ул. Стапаркси пут

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „CERENA-TRADE“ ДОО Сомбор – Кат.парц.бр.: 11287/1 К.О. Сомбор-2 – парцела се налази уз градску обилазницу (траса између Безданског и Суботичког пута) у Сомбору

Оглас о увиду у посебан бирачки списак националне мањине на подручју града Сомбора

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „MODERN HOME INVESTMENT&CONSULTING SAFE“ д.о.о. Кљајићево – Кат.парц.бр.: 7619 и 7621/1 К.О. Сомбор-1 – парцеле се налазе у Сомбору у улици Штросмајеровој бр. 11 и 13

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [326.88 KB] Урбанистички пројекат Обавештење о одбијању Урбанистичког пројекта Извештај Комисије о стручној контроли Урбанистичког пројекта

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „АЦ Токић“ д.о.о. Станишић – Кат.парц.бр.: 1276 и 1277 К.О. Кљајићево (17.08 – 24.08.2018. године)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Наша фамилиа“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9450/5 К.О. Сомбор-1 – парцела се налази у Сомбору у Индустријској зони

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Новоградња“ д.о.о. Бездан – Кат.парц.бр.: 6252 К.О. Сомбор-1

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Станковић“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 7990/17; 7990/18; 7991/3 К.О. Сомбор-1

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Александра Ракоњца из Сомбора – Кат.парц.бр.: 4132 К.О. Сомбор-1

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Драгана Лукића из Сомбора кат.парц.бр.: 7259 К.О. Сомбор-1

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Сомбору 2. круг

Захтев за обилазак терена Захтев за повраћај депозита за лицитације Формулар за пријављивање за шифру 1315а Формулар за пријављивање Шифрарник 2017- 2 круг Мапе

Оглас за евидентирање деце за упис у основну школу

Оглас за евидентирање деце за упис у основну школу (мађарски језик)