Povratak na 2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Неђељко Пекез, Сомбор – Кат.парц.бр.: 3937 К.О. Сомбор-1 – парцела се налази у Сомбору у улици Николе Вукичевића број 1

Званична интернет презентација