Povratak na 2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „CERENA-TRADE“ ДОО Сомбор – Кат.парц.бр.: 11287/1 К.О. Сомбор-2 – парцела се налази уз градску обилазницу (траса између Безданског и Суботичког пута) у Сомбору

Званична интернет презентација