Povratak na 2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Драгана Лукића из Сомбора кат.парц.бр.: 7259 К.О. Сомбор-1

Званична интернет презентација