Povratak na 2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Modern home investment & consulting safe“ д.о.о. Кљајићево – Кат.парц.бр.: 7619 и 7621/1 К.О. Сомбор-1 – парцела се налази у Сомбору у улици Штросмајеровој бр. 11 i 13

Званична интернет презентација