Povratak na 2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Станковић“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 7341/1, 7341/2 и 7342 К.О. Сомбор-1 – парцела се налазе у Сомбору у улици Стамка Радосављевића број 22 и 22а

Званична интернет презентација