Povratak na 2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Гернер“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 8055 К.О. Сомбор-1, која се налази у улици Владике Николаја у Сомбору

Званична интернет презентација