Povratak na 2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „MIDBAU“ д.о.о. Апатин – Кат.парц.бр.: 7186 К.О. Сомбор 1 – парцела се налази у Сомбору у ул. Кнеза Милоша 16

Званична интернет презентација