Povratak na 2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Мирослав Катић из Стапара – Кат.парц.бр.: 765/1 К.О. Стапар, која се налази у Стапару у ул. Милоша Обилића 37.

Званична интернет презентација